Chang Yih inverter manufacturer

Square permanent magnet DC motors

  • Square permanent magnet DC motors
  • Product Specifications
方型永磁式DC馬達規格表


功率 額定轉速 外型尺寸(MM) 軸端尺寸(MM) 重量
W RPM A AB AC AD L NL H HE M E ED D G GA F P KG
200 1800 125 163 105 139 220 256 139 86 155 30 26 16 13 17 5 112 8
375 1800 125 163 105 139 250 303 139 86 155 53 45 16 13 18 5 130 8
500 1800 125 163 105 139 281 334 139 86 155 53 45 16 13 18 5 130 10
750 1800 125 163 105 139 331 371 139 86 155 43.5 35 19 15.5 21.5 6 130 12

永磁式DC馬達規格表


馬力 1/4HP(200W) 375W 3/4HP(500W) 750W
電樞電壓 110V / 24V / 12V 220V 220V / 110V / 24V / 12V 110V / 24V / 12V  220V 220V / 110V / 24V / 12V
轉矩 10kg-cm 10kg-cm 15kg-cm 30kg-cm  30kg-cm 40kg-cm
滿載電流 2A / 8A / 16A 1A 1.5A / 3A / 15A / 30A 7A / 20A / 35A 3.5A 5A / 10A / 30A / 60A
轉速 1800/3600 1800/3600 1800/3600 1800/3600 1800/3600 1800/3600
絕緣 B B B B B B