Nhà sản xuất biến tần Chang Yih

Bộ điều khiển động cơ DC vô cấp

Chang Yih cung cấp bộ điều khiển động cơ DC, bộ điều khiển tốc độ điện tử. Chúng tôi cung cấp bộ điều khiển tốc độ trong 4 loại, có thể đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng. Bộ điều khiển động cơ nói chung có thể được sử dụng như một phương tiện khởi động hoặc dừng động cơ, lựa chọn và điều chỉnh tốc độ. Ngoại trừ bộ điều khiển động cơ DC, bộ điều khiển vô cấp DC, chúng tôi còn cung cấp động cơ DC, bộ biến tần, động cơ AC, v.v. Nếu bạn quan tâm đến bộ điều khiển động cơ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết.