Nhà sản xuất biến tần Chang Yih

Trang thiết bị1. chất từ
2.Torque Tester
3. máy tiện CNC
4. hoàn thành máy thử nghiệm
5. máy tiện, giường giặt, máy mài, trung tâm gia công
6. cung cấp năng lượng
7. máy cuộn tự động
8. máy hút chân không