Nhà sản xuất biến tần Chang Yih

Bộ giảm tốc bánh răng, Bộ giảm tốc bánh răng hành tinh, Bộ giảm tốc bánh răng giun

  • hộp giảm tốc bánh răng, hộp giảm tốc bánh răng sâu, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh

Chúng tôi cung cấp nhiều loại hộp số giảm tốc

1. bộ giảm tốc bánh răng

2. Bộ giảm tốc bánh răng giun với chân dọc

3. Hộp giảm tốc bánh răng hợp kim nhôm

4. Hộp giảm tốc bánh răng thẳng đứng / ngang / Frank

  • Mô tả Sản phẩm